Tài Nguyên

Chào các bạn

Bạn đến nhà thăm tặng nhau lời chúc
Đừng làm phiền như bãi rác không tên

Ảnh ngẫu nhiên

Ve_cuc_de_ma_dep.flv Bo_tao_hinh_trang_tri_dua_hau.flv Trang_tri_mon_An_Ngon.flv The_la_Tet.flv Nghe_thuat_01.flv NhacThieuNhiHay01.flv NhacVui07.flv Mau_Tim_Tinh_Yeu_2.flv Mau_Tim_Tinh_Yeu.flv Tieng_Viet_con_trong_moi_nguoi.flv THUONG_CA_TIENG_VIET.flv Dad_makes_transforming_dresses.flv Day_chuyen_chan_nuoi_va_dong_goi_trung.flv May_thu_gom_rac_bang_nang_luong_mat.flv Nhung_sang_kien_lam_nong_nghiep.flv Thay_noi_kha_hay__gan_gui.flv Nhung_cau_noi_bat_hu_cua_Bac.flv NHAC_CHE_THUOC_NAM.flv Vo_chong_hon_nhau_o_chu_nhin.flv Bac_ho_voi_nghanh_dien.flv

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  6 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Tổ chức nhà trường > Ban giám hiệu > Kết quả >

  Kiểm tra việc ghi sổ của GVCN và tiến độ vào điểm của GVBM trong tháng 10

     PHÒNG GD&ĐT HOÀI NHƠN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS TAM QUAN BẮC                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

                                                                               Tam Quan Bắc, ngày  03  tháng 11 .năm 2017.

  BIÊN BẢN KIỂM TRA SỔ GỌI TÊN VÀ GHI ĐIỂM

   NĂM HỌC 2017-2018

   

  Họ và tên người  được kiểm tra :  GVCN,GVBM

  Họ và tên người kiểm tra : Trịnh Văn Siêm

  Chức vụ :       Phó hiệu trưởng

  Nội dung :  Kiểm tra việc ghi sổ của GVCN và tiến độ vào điểm của GVBM trong tháng 10

   Lớp

  GVCN

  Nội dung

  Tên GV còn tồn tại

  Chữ kí GV còn tồn tại

  9a1

  Ngọc

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút

   

   

   

  T. Nga

   

  9a2

  Lam

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn sinh còn ít (chưa đến 10 con điểm).

   

   

  T. Nga, Bảo. Linh

   

  9a3

  Phượng

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn sinh còn ít (chưa đến 10 con điểm).

   

   

  Bảo. Linh

   

  9A4

  Trần Trinh

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn sinh còn ít (chưa đến 10 con điểm).

   

   

  Bảo. Linh

   

  9A5

  Tuệ

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn sinh còn ít (chưa đến 10 con điểm).

   

   

  Bảo. Linh

   

  9A6

  Lê Trinh

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn sinh còn ít (chưa đến 10 con điểm).

   

   

  Bảo. Linh

   

  8A1

  Lợi

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút.

   

   

  T. Nga

   

  8A2

  Bảo

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút.

   

   

  T. Nga, Nở

   

   

  8A3

  Nở

  - Điểm danh : Chưa điểm diện tháng 10

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn Toán, GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút.

   

  T. Nga, Thành, Nở

   

  8A4

  Phụ

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút.

   

   

  T. Nga

   

  8A5

  Tuyến

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

   

   

  8A6

  Gấm

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn Toán, Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút.

   

   

  Thành, Bảo, Định

   

  8A7

  Định

  - Điểm danh : Chưa điểm diện tháng 10

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút; Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút.

   

   

  Bảo, Định

   

  7A1

  Trúc Giang

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn GDCD, Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Địa thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút ; Môn TD thiếu 2 cột 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn Họa còn ít (chưa đến 10 con điểm).

   

   

  N. Nga, Tín, Nhẫn

   

  7A2

  Bích Hòa

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn GDCD, Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Địa thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút ; Môn TD thiếu 2 cột 45 phút.

   

   

  N. Nga, Tín

   

  7A3

  Nguyên

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn GDCD, Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Địa thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút ; Môn TD thiếu 2 cột 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn Lí còn ít (chưa đến 10 con điểm).

   

   

  N. Nga, Tín, H.Hòa,Nguyên

   

  7A4

  Tuyết Nga

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn GDCD, Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Địa thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút ; Môn thể dục chưa có con điểm nào; Điểm kiểm tra miệng môn Lí, TD còn ít (chưa đến 10 con điểm).

   

  T. Nga, Tín, H.Hòa, Nguyên

   

  7A5

  H. Nga

  - Điểm danh : Chưa điểm diện tháng 10

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn GDCD, Địa thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Văn, Địa thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút.

  H. Nga

  N. Nga, T. Nga Tín,

   

  7A6

  Ngọc Nga

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút. Điểm kiểm tra miệng môn Lí còn ít (chưa đến 10 con điểm).

   

  N. Nga, T. Nga, Nguyên

   

  7A7

  Kim Phương

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn GDCD, thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút. Điểm kiểm tra miệng môn Lí còn ít (chưa đến 10 con điểm).

   

   

  Định,  T. Nga

  Nguyên

   

  7A8

  Mai

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn GDCD, thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút

   

   

  Định,  T. Nga

   

  6A1

  Hùng

  - Điểm danh Kịp thời

  - Vào điểm : đảm bảo các cột điểm KT trong tháng 10

   

   

  6A2

  Tâm

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn Sinh chưa có con điểm kiểm tra nào. Văn

   

   

  Linh

   

  6A3

  Linh

  - Điểm danh : Chưa kịp thời

  - Vào điểm : đảm bảo các cột điểm KT trong tháng 10

   

   

  6A4

  Hiền

  - Điểm danh : Chưa điểm diện tháng 10

  - Vào điểm : đảm bảo các cột điểm KT trong tháng 10

  Hiền

   

   

  6A5

  Lụa

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn Thể dục thiếu 2 cột điểm kiểm tra 45 phút.

   

   

  H.Hòa

   

  6A6

  Vy

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn Địa, GDCD, Thể dục thiếu 2 cột điểm kiểm tra 45 phút; Văn thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút

   

  Tín,

  T. Nga, H.Hòa, Nở

   

  6A7

  Nhị Quang

  - Điểm danh : Chưa điểm diện tháng 10

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn Địa, GDCD, Thể dục thiếu 2 cột điểm kiểm tra 45 phút; Điểm kiểm tra miệng môn Địa còn ít (10/45 con điểm)..

  N.Quang

  Tín,

  T. Nga, H.Hòa,

   

  6A8

  Thành

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn Địa, GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút.

   

  Tín,

  T. Nga,

  Trúc

   

  6A9

  Tín

  - Điểm danh : Chưa điểm diện tháng 10

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn Địa, GDCD thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút. Văn, Môn Toán thiếu cột điểm kiểm tra 15 phút; Điểm kiểm tra miệng môn Địa còn ít (10/45 con điểm).

   

  Tín,

  T. Nga,

  Th.Trung

  Nhẫn

   

  6A10

  Trúc

  - Điểm danh : Kịp thời

  - Vào điểm: Hầu hết đảm bảo các con điểm của tháng 10

  * Tồn tại: Môn Địa, GDCD, Văn thiếu cột điểm kiểm tra 45 phút.

   

  Tín,

   T. Nga,

  Diệu

   

  B. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ XẾP LOẠI :

  1. Ưu điểm :  Nhiều GVCN đã hoàn thành công việc rất tốt .

  Hầu hết  GVBM đã vào điểm kịp thời .

  2. Tồn tại Một số Lớp chưaddieemr diện tháng 10; Một số môn vào điểm chưa kịp thời :

     + Cột KT 45 phút:GDCD, Văn, TD, Địa của 1 số lớp thuộc một số ít GV

    + Cột KT 15 phút: Văn, Toán, của 1 số lớp thuộc một số ít GV

     + Một số môn kiểm tra miệng còn ít:  Lí, Sinh của 1 số lớp thuộc một số ít GV .

    + Thậm chí còn có môn chưa vào con điểm nào như môn Thể dục lớp 7A4

  3. Yêu cầu : GVBM vào điểm kịp thời theo qui định của chuyên môn.

                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

                                                                                                         Trịnh Văn Siêm


  Nhắn tin cho tác giả
  Võ Nhật Trường @ 13:49 05/11/2017
  Số lượt xem: 69
  Số lượt thích: 2 người (Trần Thanh Hòa, Nguyễn Quang Huy)
   
  Gửi ý kiến

  THCS TAM QUAN BẮC