GIÁO ÁN SỐ HỌC 6 KII

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Nguyên Anh
Ngày gửi: 09h:17' 21-04-2011
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 20/01/2011
Tiết 68 KIỂM TRA CHƯƠNG II
I.MỤC TIÊU:
- Ôn tập kiến thức toàn chương II
-Vận dụng kiến thức chương II để giải bài tập liên quan
- Tính trung thực, cẩn thận;
II.PHƯƠNG TIỆN:
GV:
-PP: Vấn đáp, đàm thoại; hợp tác nhóm nhỏ.
-Phương tiện: Đề kiểm tra chương II
-Tài liệu tham khảo:
HS:
-Học bài và làm bài tập.
III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
A. ĐỀ KIỂM TRA:
I.TRẮC NGHIỆM (4Đ)
Em hãy khoanh tròn chữ cái a, b, c, d,… trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất:
1.Cách viết nào đúng trong các cách viết sau:
a. -5 Є N b. 2,5 Є Z c. -7 Є Z d. 3,2 Є N
2.Số đối của 12 là:
a. 12 b. -12 c. 10 d. 2
3.Giá tri tuyệt đối của 15 là:
a. 15 b. -15 c. 5 d. 10
4.Tích (-5). (-8) bằng:
a. 40 b. - 40 c. 13 d. -13
5.Tổng 36 + (-66) bằng:
a. 102 b. -102 c. 30 d. - 30
6.Tích 25 . (-4) bằng:
a. 100 b. - 100 c. 29 d. 21
7.Hiệu 27 – 38 bằng:
a. 65 b. 11 c. – 11 d. -65
8.tập hợp các số nguyên Z bao gồm:
a. số nguyên âm b. số nguyên dương
c. số nguyên âm, số nguyên dương d. số nguyên âm, số 0, số nguyên dương
II.TỰ LUẬN (6Đ):
Câu 1 (2đ) Thực hiện phép tính:
a/ 4.(-125).25.(-8) b/ 15.24 + 15.76
Câu 2 (2đ)Ttìm số nguyên x, biết:
a/ x – 7 = 8 b/ 2x + 30 = -10
Câu 3 (2đ)Thực hiện phép tính một cách hợp lí:
(-37) – (-28) + 150 + (-63) +72
B. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

TÊN BÀI
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Tập hợp các số nguyên
2(1)

1(0.5)3(1.5)

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
1(0.5)

1(0.5)

Cộng hai số nguyên
1(0.5)
1(2)
2(2.5)

Trừ hai số nguyên


1(0.5)1(0.5)

Nhân hai số nguyên
1(0.5)

1(0.5)2(1)

Tính chất phép cộng và phép nhân số nguyên

2(2)
2(2)

Quy tắc chuyển vế

2(2)
2(2)

TỔNG
5(2.5)

3(1.5)


5(6)
13(10)C. ĐÁP ÁN:
I.TRẮC NGHIỆM (4Đ)
1.c 2.b 3.a 4.a
5.d 6.b 7.c 8.d
II.TỰ LUẬN (6Đ):
Câu 1 (2đ) thực hiện phép tính:
a/ 4.(-125).25.(-8) b/ 15.24 + 15.76 = 15.(24+76)
=(
No_avatarf

em cám ơn về bài tổng hợp ôn tập và giải toán a. 

 
Gửi ý kiến

THCS TAM QUAN BẮC