Hô sơ ChuyenĐe-NCBH năm học 17-18

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Võ Nhật Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:00' 05-11-2017
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TAM QUAN BẮC
TỔ : TOÁN – LÝ – CN - TIN

Số: /KH-CM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm …..


KẾ HOẠCH
Dạy học theo chủ đề, kết hợp với NCBH môn toán lớp 9

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ KHTN về việc tổ chức chuyên đề, dạy học theo chủ đề và sinh hoạt chuyên môn theo hướng NCBH năm học 2017 - 2018;
Căn cứ vào nội dung thống nhất của nhóm toán Trường THCS Tam Quan Bắc họp ngày ….. tháng ….. năm ….. về việc lựa chọn xây dựng và dạy học chủ đề kết hợp với NCBH môn toán lớp 9,
Nhóm toán Trường THCS Tam Quan Bắc xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học theo chủ đề, kết hợp với NCBH môn toán lớp 9 như sau:
1. Tên chủ đề, cơ sở hình thành, số tiết dạy và nội dung tiết dạy
1.1. Tên chủ đề: Tiếp tuyến của đường tròn
1.2. Cơ sở hình thành chủ đề: Dựa theo kiến thức sách giáo khoa gồm các nội dung:
- Khái niệm tiếp tuyến, tiếp điểm;
- Khái niệm đường tròn nội tiếp, tam giác ngoại tiếp đường tròn, đường tròn bàng tiếp tam giác;
- Các định lí về tiếp tuyến;
- Các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau;
- Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn;
- Biết vẽ tiếp tuyến tại một điểm của đường tròn, vẽ tiếp tuyến đi qua một điểm nằm ngoài đường tròn;
- Vận dụng các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn vào chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn;
- Vận dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau vào bài tập tính toán và chứng minh.
1.3. Số lượng tiết dạy và nội dung từng tiết
Tiết 25: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
Tiết 26: Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
Tiết 27: Luyện tập.
Tiết 28: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
Tiết 29: Luyện tập.
2. Thời gian và địa điểm thực hiện
2.1. Thời gian
- Hoàn thành xây dựng nội dung chủ đề trước ngày ….
- Hoàn thành việc dạy thực nghiệm trước ngày ……
- Đánh giá rút kinh nghiệm và tổng kết chủ đề xong trước ngày ……
2.2. Địa điểm
- Dạy thực nghiệm tại lớp…….. Trường THCS Tam Quan Bắc
- Họp đánh giá rút kinh nghiệm tại tổ Toán-Lý-CN-Tin, Trường THCS Tam Quan Bắc
3. Phân công nhiệm vụ
3.1. Soạn nội dung chủ đề, giáo án các tiết:
Các tiết ... gv được phân công tự soạn
Tiết .... được chọn cả tổ (nhóm) tham gia góp ý soạn và gv... dạy thực nghiệm. Bố trí đủ .... chỗ cho gv dự giờ, ghi biên bản rút kinh nghiệm theo nghiên cứu bài học; không xếp loại giờ dạy.
……………………………………………………………………………………….
3.2. Dạy thực nghiệm:
- Đ/c ……... dạy tiết …... tại lớp …..
- tiết... tại lớp...
3.3. Thành phần tham gia dự giờ
……………………………………………………………………………………….
3.4. Đánh giá rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………….
Trên đây là kế hoạch dạy học theo chủ đề, kết hợp với NCBH môn toán lớp 9 của nhóm toán Trường THCS Tam Quan Bắc. Đề nghị Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt, tạo điều kiện để nhóm toán thực hiện chủ đề đạt hiệu quả./.
Nhóm trưởng

……………………

KT. HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

…………………… …………………… 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


THCS TAM QUAN BẮC