Kết quả Sáng Kiến 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BGH
Người gửi: Nguyễn Vương Khoa
Ngày gửi: 20h:36' 03-11-2017
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THCS TAM QUAN BẮC "KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN
NĂM HỌC: 2017-2018"
Loại A: Từ 90 đến 100đ; Loại B: Từ 80 đến dưới 90; Loại C: Từ 65 đến dưới 80. Đề tài từ loại C trở lên đạt cấp Trường
STT Tên tác giả Tên đề tài Đánh giá 3 nội dung ( 100điểm) Nhận xét Kết quả
"1. Tính mới
30đ" "2. Hiệu quả
40đ" "3. Tính thực tiễn
30đ" "Uư điểm
(nêu ngắn gọn)" Hạn chế "Tổng
điểm" " Xếp
loại"
Mức độ sáng tạo So với đơn vị "Kinh
tế" "Kỹ
thuật" "Xã
hội" "Mô
tả" "Thử
nghiệm" "Dễ
làm" Khả năng thay thế ở qui mô nhỏ
15đ 15đ 16đ 12đ 12đ 6đ 4đ 10đ 10đ
1 Phan Văn Minh """Một số giải pháp nâng cao chất lượng thi tuyển vào lớp 10"" ở trường THCS Tam Quan Bắc" 14 14 14 11 11 5 4 9 9 " Đề tài đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thi tuyển vào lớp 10, mỗi giải pháp đều đưa ra các số liệu cụ thể và đã áp dụng thành công ở đơn vị. " "- Chưa nói rõ giải pháp để nâng cao ý thức học tập của học sinh và tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
- Giải pháp thứ 3: Đối với giáo viên ngoài việc rèn kỹ năng làm bài và phương pháp giải cần quan tâm đến hiệu quả (kết quả phải chính xác), tránh việc dạy học tủ." 91 A
2 Trịnh Văn Siêm Vận dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy sinh học ở trường THCS 14 14 15 11 11 4 3 9 9 "Đúng mẫu, cấu trúc rõ
ràng, có thể hiện tính mới phù hợp với chương trình đổi mới ." "Phần nội dung nghiên cứu còn ít so với tên đề tài
- Ví dụ minh chứng còn ít
- Kết quả đối chứng chưa phù hợp" 86 B
3 Tướng Thị Ngọc "Giúp học sinh THCS rèn luyện và phát triển tư duy
trong học toán (Đại số)" 14 13 14 11 11 5 4 9 9 " Đề tài thể hiện được
đổi mới về phương pháp trong giảng dạy, có thể áp dụng cho học sinh đại trà và bồi dưỡng HSG.
Kí hiệu Các đề mục trong sáng kiến chưa hợp lý
-trong phương pháp nghiên cứu cần thể hiện các biện pháp thực hiện để làm đề tài
-Kết quả vận dụng cần đối chiếu khi chưa vận dụng đề tài và khi vận dụng đề tài" " Các ví dụ chưa nói rõ áp dụng cho đối tượng HS khối nào.
- Mỗi giải pháp cần đưa ra nhiều ví dụ hơn.
Kí hiệu Các đề mục trong sáng kiến chưa hợp lý
-trong phương pháp nghiên cứu cần thể hiện các biện pháp thực hiện để làm đề tài
-Kết quả vận dụng cần đối chiếu khi chưa vận dụng đề tài và khi vận dụng đề tài" 86 B
4 Trần Thanh Quang "Sử dụng SĐTD để dẫn HS
chuẩn bị bài học ở nhà môn Toán THCS " 12 10 15 10 8 5 3 7 8 "Thể hiện được phương pháp học tích cực .
Kiến thức để củng cố phong phú với các khối lớp .
Các giải pháp khả thi
-Thể hiện rõ khả năng áp dụng và lợi ích kinh tế khi áp dụng đề tài" "Sai chính tả ở trang 3
+ Đối tượng khảo sát là 9A4;9A5 nhưng kết quả thực hiện lại là 9A3;9A4.
+ Tên đề tài chưa phù hợp với nội dung : SĐTD này phù hợp với sử dụng để củng cố hoặc dạy kiến thức chứ không thể hiện được nội dung hdẫn HS chuẩn bị học ở nhà. Đề tài chưa thể hiện cách hdẫn HS xây dựng 1 SĐTD để chuẩn bị kiến thức
Một vài từ ngữ chưa chính xác :
việc học Vật lí - tr 14,2" 85 B
5 Lê Hồ Thị Tuyết Trinh Kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp 12 12 13 11 11 5 2 8 7 Sáng kiến cấu trúc đảm bào có đầu tư "Đề tài nghiên cứu quá rộng
Giữa phương pháp nghiên cứu phần 1 cần có trong mô tả phân tích giải pháp.
Kết luận cần thể hiện rõ: nội dung, ý nghĩa, hiệu quả. Phần đề xuất kiến nghị không đúng với thực tiễn" 85 B
6 Nguyễn Thái Bảo "SK: Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên sử dụng tối đa tranh ảnh, thiết bị, đồ dùng và các phương tiện dạy học ở trường THCS" 14 14 14 10 10 5 3 9 9 SK viết cơ bản đúng theo trình tự. Có đưa ra một số tính mới "Nội dung lý luận và thực trạng viết quá ngắn gọn. Chưa đưa ra thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại trường một cách cụ thể. Sai lỗi chính tả nhiều chỗ như dấu phảy, đút rút… Hình minh họa chưa thể hiện tính cẩn thận, tính khoa học, tranh ảnh treo không đẹp. Chưa thấy thể hiện tính mới thứ 3 mà đã có tính mới thứ 4. Có thể hiện kết quả bằng bảng biểu nhưng không thuyết phục,Phần kết luận cần thể hiện rõ: Nội dung, Ý nghĩa, hiệu quả. Nội dung lý luận và thực trạng viết quá ngắn gọn. Sử dụng quá nhiều hình ảnh chứ mo ta hết các giải pháp" 85 B
7 Nguyễn Thị Mỹ Lợi Một số biên pháp xây dựng tập thể lớp tự quản tốt trong trường THCS 13 13 14 10 10 5 3 8 8 "Bố cục chặc chẽ, có thể hiện tính mới" Sáng kiến hơi nghiêng về các biện pháp giáo dục học sinh hơn là xây dựng tập thể lớp tự quản. Cần chỉ ra xây dựng lớp tự quản được những gì và có ý nghĩa như thế nào. Mục 3 chưa ghi chính xác tên đề mục 84 B
8 Trần Thị Tuyết Trinh Vận dụng diện tích tam giác trong chứng minh hình học 14 13 14 11 11 5 4 9 9 "- Đề tài giúp HS nhận dạng được các bài toán có liên quan đến diện tích, biết được phương pháp giải của một số dạng toán, có thể áp dụng bồi dưỡng HSG." "- Các ví dụ chưa nói rõ áp dụng cho đối tượng HS khối nào.
- Đối tượng khảo sát thực nghiệm là 8,9 nhưng chỉ khảo sát khối 8.
- Đề bài tập 16 dấu phẩy sau tam giác ABC, bài 17 thiếu nội dung (trong một tứ giác ngoại tiếp của cái gì? và chứng minh ba điểm thẳng hàng nhưng thiếu 1 đi
 
Gửi ý kiến

THCS TAM QUAN BẮC