Gốc > Đề thi- đề cương- Ngân hàng câu hỏi-Bài tập > (14 thư mục)


Toán học (237 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI HKII TOÁN 9 (2013-2014)

Ngày gửi: 2015-10-11 20:56:24

Word-logo-small

BỘ ĐỀ THI TOÁN

Ngày gửi: 2015-05-24 13:48:05

Word-logo-small

BỘ ĐỀ THI TUYỂN SINH NGHỆ AN

Ngày gửi: 2015-05-24 13:47:08

Word-logo-small

ĐỀ THI HỌC KỲ

Ngày gửi: 2015-04-27 22:05:20


Vật lý (92 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI HKII TIN HỌC 9 (2013-2...

Ngày gửi: 2014-06-13 20:09:42

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII HÓA 9 (2013-2014)

Ngày gửi: 2014-06-13 20:08:56

Word-logo-small

ĐỀ THI HKII VẬT LÝ 9 (2013-2014)

Ngày gửi: 2014-06-13 20:08:02

Word-logo-small

Đề kiểm tra HKII Vật lí 9 (PGD)

Ngày gửi: 2013-05-22 17:10:03


Hóa học (48 bài)
Pdf-small

Tài liệu dạy thêm, học thêm: ...

Ngày gửi: 2014-08-29 14:54:52

Pdf-small

Tài liệu dạy thêm, học thêm: ...

Ngày gửi: 2014-08-29 14:54:25

Word-logo-small

Đề kiểm tra HKII Hóa 9 (PGD)

Ngày gửi: 2013-05-22 17:11:14

Word-logo-small

100 BỘ ĐỀ HSG HÓA 8 + ĐÁP ÁN

Ngày gửi: 2013-04-13 22:06:34


Sinh học (36 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra HKII Sinh 9 (PGD)

Ngày gửi: 2013-05-22 17:14:09

Word-logo-small

ĐỀ THI KỲ II SINH HỌC 9 + ĐÁP ÁN

Ngày gửi: 2013-04-12 16:49:34

Word-logo-small

Đề KT học kỳ I Sinh 9 ( PGD H...

Ngày gửi: 2012-12-30 21:45:20

Word-logo-small

ĐỀ THI+ MA TRẬN + HƯỚNG DẪN CHẤM

Ngày gửi: 2012-05-15 19:24:36


Lịch sử (29 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra HKII Sử 9 (PGD)

Ngày gửi: 2013-05-22 17:13:08

Word-logo-small

ĐỀ THI KỲ II LỊCH SỬ 9 + ĐÁP ÁN

Ngày gửi: 2013-04-12 16:51:18

Word-logo-small

Đề KT học kỳ I Sử 9 ( PGD Hoà...

Ngày gửi: 2012-12-30 21:46:10

Word-logo-small

ĐỀ THI + MA TRẬN + HƯỚNG DẪN...

Ngày gửi: 2012-05-15 19:23:32


Địa lý (22 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra HKII Địa 9 (PGD)

Ngày gửi: 2013-05-22 17:12:14

Word-logo-small

ĐỀ THI KỲ II ĐỊA LÝ 9 + ĐÁP ÁN

Ngày gửi: 2013-04-12 16:52:31

Word-logo-small

Đề KT học kỳ I Địa 9 ( PGD Ho...

Ngày gửi: 2012-12-30 21:53:40

Word-logo-small

Đề kiểm tra Địa lý 9 HKII_11-...

Ngày gửi: 2012-06-02 16:52:47


Ngữ văn (234 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI HỌC KÝ II LỚP 6 (PGD H...

Ngày gửi: 2016-03-21 17:16:06

Word-logo-small

ĐỀ THI HS GIỎI LỚP 6

Ngày gửi: 2016-03-16 10:21:36

Word-logo-small

ĐỀ THI HS GIỎI

Ngày gửi: 2016-02-24 10:48:39

Word-logo-small

ĐỀ THI HS GIỎI

Ngày gửi: 2016-02-24 10:48:04


GDCD - GDNGLL (6 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI HỌC KÌ II 6,7,8, 9 VÀ ...

Ngày gửi: 2011-04-22 20:52:39

Word-logo-small

ĐỀ THI HỌC KÌ II VÀ ĐÁP ÁN

Ngày gửi: 2011-04-22 20:48:16

Word-logo-small

ĐỀ THI HỌC KÌ II VÀ ĐÁP ÁN

Ngày gửi: 2011-04-22 20:44:12

Word-logo-small

ĐỀ THI HỌC KÌ II VÀ ĐÁP ÁN

Ngày gửi: 2011-04-22 20:40:26


Âm nhạc (0 bài)

Thể dục (0 bài)

Công nghệ (19 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 8

Ngày gửi: 2013-10-22 21:56:37

Word-logo-small

Đề kiểm tra HKII Công nghệ 9

Ngày gửi: 2013-05-02 09:47:43

Word-logo-small

Đề kiểm tra HKI Công nghệ 9 ...

Ngày gửi: 2012-12-22 17:40:37

Word-logo-small

Đề kiểm tra 45' Công nghệ 9 (...

Ngày gửi: 2012-11-04 15:48:30


Tin học (23 bài)
Word-logo-small

Tin học 9.Đề cương ôn tập HK1...

Ngày gửi: 2017-11-24 04:46:24

Word-logo-small

Đề cương ôn tập HK2 Tin 6789

Ngày gửi: 2016-03-27 09:07:36

Word-logo-small

Đề KTHK2Tin9N20142015

Ngày gửi: 2015-08-12 09:49:43

Word-logo-small

Đề KTHK2Tin7N20142015

Ngày gửi: 2015-08-12 09:48:47


Ngoại ngữ (160 bài)
Word-logo-small

ĐỀ THI HỌC KỲ

Ngày gửi: 2015-04-27 22:04:31

Word-logo-small

Đề kiểm tra HKII Anh 9 (PGD)

Ngày gửi: 2013-05-22 17:06:34

Word-logo-small

Đề kiểm tra HKII Anh 8 (PGD)

Ngày gửi: 2013-05-22 17:05:35

Word-logo-small

Đề kiểm tra HKII Anh 7 (PGD)

Ngày gửi: 2013-05-22 17:04:41


TIN TỨC CẬP NHẬT QUA TẤT CẢ CÁC BÁO

:: Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

:: Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

:: Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.