Tài Nguyên

Chào các bạn

Bạn đến nhà thăm tặng nhau lời chúc
Đừng làm phiền như bãi rác không tên

Ảnh ngẫu nhiên

Ve_cuc_de_ma_dep.flv Bo_tao_hinh_trang_tri_dua_hau.flv Trang_tri_mon_An_Ngon.flv The_la_Tet.flv Nghe_thuat_01.flv NhacThieuNhiHay01.flv NhacVui07.flv Mau_Tim_Tinh_Yeu_2.flv Mau_Tim_Tinh_Yeu.flv Tieng_Viet_con_trong_moi_nguoi.flv THUONG_CA_TIENG_VIET.flv Dad_makes_transforming_dresses.flv Day_chuyen_chan_nuoi_va_dong_goi_trung.flv May_thu_gom_rac_bang_nang_luong_mat.flv Nhung_sang_kien_lam_nong_nghiep.flv Thay_noi_kha_hay__gan_gui.flv Nhung_cau_noi_bat_hu_cua_Bac.flv NHAC_CHE_THUOC_NAM.flv Vo_chong_hon_nhau_o_chu_nhin.flv Bac_ho_voi_nghanh_dien.flv

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Sắp xếp dữ liệu

  TrangChu  ĐỀ THI HỌC KỲ II

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: PGD HOÀI NHƠN
  Người gửi: Nguyên Anh
  Ngày gửi: 15h:07' 15-05-2012
  Dung lượng: 961.6 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  MATRIX:
  Tên chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  Vocabulary and structures
  -Compound words
  -Reported Speech
  -Requests
  -Question words + to inf
  -Words relating to festivals, wonders, and places.
  -Past Progressive
  -Requests
  -Present Perfect.
  -So as to/ in order to
  -Participles
  -Passive.
  -Reported speech

  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  4
  1.0
  10%
  6
  2.0
  20%
  2
  1.0
  15%
  
  12
  4.0
  40%
  
  Reading
  
  -Reading a passage about a festival then complete the passage(using the given words)
  -Reading a passage about a famous place and answer the questions
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  12
  4.0
  40%
  
  
  12
  4.0
  40%
  
  Writing
  
  
  Writing a postcard to a friend while visiting a famous place
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  
  4
  2.0
  20%
  
  4
  2.0
  20%
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  4
  1.0
  10%
  18
  6.0
  60%
  6
  3.0
  30%
  
  28
  10.0
  100%
  
  

  UBND HUYỆN HOÀI NHƠN ĐỀ THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011 – 2012 Đề 1
  PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Môn thi: Tiếng Anh 8 Ngày thi: ..............5/2012
  Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
  Trường : ………………………………….
  Họ và tên: .................................................
  Lớp: ..............................SBD:…………..
  Giám thị 1
  Giám thị 2
  Mã phách
  
  
  Điểm
  Giám khảo 1
  Giám khảo 2
  Mã phách ghi lại
  
  


  
  
  
  
  ĐỀ 1
  I. Choose the best answer to complete the following sentences. (2pts)
  1. The contest in which participants have to fetch water is called a.....................contest
  A. water-fetching B. fetching-water C. water-fetch D. fetch-water
  2. The man .................. in the accident was taken to the hospital.
  A. injured B. injuring C. was injuring D. was injured
  3. The children....................soccer when it started to rain.
  A. played B. were playing C. play D. playing
  4. My brother ...................Da Lat yet.
  A. hasn`t visited B. didn`t visit C. haven`t visited D. has visited
  5. Would you mind if I .....................a photo?
  A. take B. took C. taking D. taken
  6. Nam said that he.................to school by bike everyday.
  A. goes B. went C. gone D. was going
  7. Mrs. Nga told Mrs. Robinson how ................. spring rolls.
  A. make B. made C. making D. to make
  8. The Pyramid of Cheops is one of the seven.................of the world..
  A. wonders B. temples C. pagodas D. pyramids
  II. Choose the best sentence. (2pts)
  1. Can you give me a bandage, please?
  A. Would you mind if I give you a bandage? B. Do you mind if I give you a bandage?
  C. Would you mind giving me a bandage? D. Do you mind not giving me a bandage?
  2. They will show the time machine when they finish it.
  A. The time machine will be show when it is finished.
  B. The time machine was shown when it was finished.
  C. The time machine will be shown when it is finished.
  D. The time machine has been shown when it was finished.
  3. Nhi asked Nga: ‘Do you want to visit Ha Long Bay someday?’
  A. Nhi asked Nga if she wanted to visited Ha Long Bay someday.
  B. Nhi asked Nga if she wanted visiting Ha Long Bay someday.
  C. Nhi asked Nga whether she wants to visit Ha Long Bay someday.
  D. Nhi asked Nga whether she wanted to visit Ha Long Bay someday.
  4. Nam studies hard so that he can get good grades.
  A. Nam studies hard in order he
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  THCS TAM QUAN BẮC