Sổ điểm cá nhân-Nhật Trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Võ Nhật Trường
Người gửi: Võ Nhật Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:06' 27-04-2011
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
TRANG BÌA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
BAÛNG ÑIEÅM
NH: 2008-2009
Lôùp: 6a1
Moân: ?? HKI HKII CAÛ NAÊM "NÖÕ
(X)" TRANG BÌA
THS: 47 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 THI TBHK ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 THI TBHK
STT HOÏ VAØ TEÂN M M M 15` 15` 15` 15` 45` 45` 45` 45` 45` M M M 15` 15` 15` 15` 45` 45` 45` 45` 45` STT HOÏ VAØ TEÂN
1 Đào Thị ngọc Ánh x 1 Đào Thị ngọc Ánh
2 Trần Thị Kim Chi x 2 Trần Thị Kim Chi
3 Phùng Quốc Chí 3 Phùng Quốc Chí
4 Nguyễn Thị Giỏi x 4 Nguyễn Thị Giỏi
5 Thái Song Hiền 5 Thái Song Hiền
6 Lê văn Hổ 6 Lê văn Hổ
7 Phạm Như Hùng 7 Phạm Như Hùng
8 Lữ Thị Hương x 8 Lữ Thị Hương
9 Lê Công Khanh 9 Lê Công Khanh
10 Võ ngọc Khánh 10 Võ ngọc Khánh
11 Nguyễn Hữu Khoa 11 Nguyễn Hữu Khoa
12 Lữ Quan Linh 12 Lữ Quan Linh
13 Phan Huỳnh Long 13 Phan Huỳnh Long
14 Phạm Thị Mai x 14 Phạm Thị Mai
15 Phan Thị Lệ Mỹ x 15 Phan Thị Lệ Mỹ
16 Nguyễn Thị Tuyết Nga x 16 Nguyễn Thị Tuyết Nga
17 Phạm Thị Thúy Nga x 17 Phạm Thị Thúy Nga
18 Thái Song Nhẫn 18 Thái Song Nhẫn
19 Nguyễn Bá Nhựt 19 Nguyễn Bá Nhựt
20 Nguyễn Tấn Phát 20 Nguyễn Tấn Phát
21 Phan Thị Phụng x 21 Phan Thị Phụng
22 Nguyễn Thị Thu Phương x 22 Nguyễn Thị Thu Phương
23 Lê Thị Phượng x 23 Lê Thị Phượng
24 Nguyễn Quốc Quang 24 Nguyễn Quốc Quang
25 Phạm Minh THành 25 Phạm Minh THành
26 Lê Minh Thành 26 Lê Minh Thành
27 Nguyễn Ngọc Thao 27 Nguyễn Ngọc Thao
28 Nguyễn Thị Bích Thao x 28 Nguyễn Thị Bích Thao
29 Trần Minh Thắng 29 Trần Minh Thắng
30 Võ Thị Thêm x 30 Võ Thị Thêm
31 Đào Duy Thống 31 Đào Duy Thống
32 Nguyễn Thị Hồng Thư x 32 Nguyễn Thị Hồng Thư
33 Nguyễn Thanh Thương 33 Nguyễn Thanh Thương
34 Nguyễn Thị Thương x 34 Nguyễn Thị Thương
35 Lại Thị kim Tiến x 35 Lại Thị kim Tiến
36 Nguyễn Quốc Tới 36 Nguyễn Quốc Tới
37 Huỳnh Thị Kim Trâm x 37 Huỳnh Thị Kim Trâm
38 Lâm Thị Ngọc Trâm x 38 Lâm Thị Ngọc Trâm
39 Lê Thị Tuyết Trâm x 39 Lê Thị Tuyết Trâm
40 Đỗ Xuân Trường 40 Đỗ Xuân Trường
41 Nguyễn Văn Trường 41 Nguyễn Văn Trường
42 Nguyễn Thanh Tuấn
 
Gửi ý kiến

TIN TỨC CẬP NHẬT QUA TẤT CẢ CÁC BÁO

:: Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

:: Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

:: Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.