ĐỀ THI HỌC KÝ II LỚP 6 (PGD HOÀI NHƠN)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyên Anh
Ngày gửi: 17h:16' 21-03-2016
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 907
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2013 – 2014 MÔN NGỮ VĂN 6
MA TRẬN

Chủ đề
Các mức độ tư duy


Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụngTN
TL
TN
TL
Thấp
caoTN
TL
TN
TL


1/ Văn bản


Phương thức, nhân vật chính, thể thơ

Ngôi kể, nhớ màu xanh , vị trí quan sát


Chép thuộc lòng thơ
 Số câu: 7
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25,0%

Số câu: 3
sốđiểm:0,75


Tỉ lệ: 7,5%


Số câu 3
Số điểm: 0,75

Tỉ lệ: 7,5%số câu 1
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10,0%


Số câu: 7

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25,0%

2/ Tiếng Việt
Phó từ, hình ảnh so sánh

Ý nghĩa phó từ, kiểu so sánh


Nhân hóa
Số câu:5
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ:
20,0%

Số câu: 2
sốđiểm:0,5


Tỉ lệ: 5%


Số câu: 2
Số điểm: 0,5


Tỉ lệ: 5%


số câu 1
số điểm: 1,0

Tỉ lệ: %
10,0Số câu :5
Số điểm
2,0

Tỉ lệ
20,0 %

3. Tập làm văn
Chi tiết miêu tảPhát hiện chi tiết miêu tả
Văn miêu tảSố câu:3
Số điểm: 5,5
Tỉ lệ: 55,0%

Số câu:1
Số điểm:0,25


Tỉ lệ: 2,5%


Số câu:1
Số điểm:
0,25

Tỉ lệ: 2,5%
số câu 1 số điểm: 5,0

Tỉ lệ: 50,0%

Số câu:3
số điểm 5,5

Tỉ lệ
55,0%

Tổng số câu: 15
Tổng số điểm 10
Tỉ lệ: 100%

Số câu : 6
Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15 %

Số câu: 6
Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%

Số câu: 2
Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20,0%

Số câu: 1
Số điểm: 5,0
Tỉ lệ: 50,0%

Số câu :15
Số điểm 10
Tỉ lệ: 100%
PHÒNG GD – ĐT HOÀI NHƠN
Trường THCS Tam Quan Bắc
Họ và tên: ............................................
Lớp: ........... SBD: .........
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2013-2014
Môn: Ngữ Văn 6
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Chữ kí giám thị
Mã pháchGT1:

GT2:


......(.........................................................................................................................

Bằng số

Bằng chữGiám khảo 1
Giám khảo 2
Mã phách


Số tờ:......

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái câu trả lời đúng nhất (12 câu mỗi câu đúng 0,25 điểm)
Câu 1: Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” thuộc phương thức biểu đạt nào ?
A. Miêu tả B. Tự sự C. Biểu cảm D. Nghị luận
Câu 2: Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” kể theo ngôi thứ mấy ?
A. Ngôi thứ nhất B. Ngôi thứ hai C. Ngôi thứ ba D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 3: Trong câu“Mùa xuân xinh đẹp đã về.” phó từ “đã” bổ sung ý nghĩa gì ?
A. Mức độ B. Quan hệ thời gian C. Sự phủ định D. Sự cầu khiến
Câu 4: Câu nào sau đây có sử dụng phó từ ?
A. Chúng tôi đi học. B. Mẹ tặng tôi quyển sách.
C. Hôm nay, chúng tôi giải bài tập toán. D. Ngày mai, chúng tôi sẽ đến trường.
Câu 5: Bài thơ “Lượm” được viết theo thể thơ nào?
A. Bốn tiếng B. Năm tiếng C. Sáu tiếng D. Bảy tiếng
 
Gửi ý kiến

TIN TỨC CẬP NHẬT QUA TẤT CẢ CÁC BÁO

:: Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

:: Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

:: Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.