Kế hoạch tháng 11.2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Phan Văn Minh
Người gửi: Nguyễn Vương Khoa
Ngày gửi: 22h:20' 30-10-2017
Dung lượng: 170.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
SƠ KẾT THÁNG 10
A. TÌNH HÌNH SỐ LIỆU:
1. Về học sinh:


K6
K7
K8
K9
T.Tr

Tổng số đầu năm
435
315
264
226
1240

T.Số cuối tháng 10
435
315
263
226
1239

 Bỏ học em: Nguyễn Võ Duy 8A4
2/Về giáo viên:
Hiện tại số lượng Hội đồng sư phạm: 64 trong đó BGH: 3; Nhân viên: 5 và 1 bảo vệ ; Giáo viên trong biên chế: 51; Hợp đồng trong biên chế: 01; Hợp đồng ngoài chỉ tiêu: 03
B. NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM ĐƯỢC:
1/Công tác chính trị tư tưởng: Cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành. Mỗi CBGV – NV của trường đều nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức trong công việc được giao.
2/ Tình hình thực hiện chương trình
Đảm bảo chương trình đến hết tuần 10

3/ Công tác kiểm tra
- Kiểm tra chuyên đề : Sổ chủ nhiệm, sổ đầu bài và báo giảng. sổ điểm chính, sổ điểm cá nhân hầu hết giáo viên thực hiện tốt.
- Kiểm tra toàn diện 07 GV: Xếp loại tốt: 03 GV (Phụ, Kim Phương, Bích Hòa), loại khá 04 GV: (Bảo, Hùng, Tuyến, Hà Giang
- Kiểm tra hồ sơ định kỳ tháng 10.
Tổ văn:
Đã KT 13 hồ sơ xếp loại tốt 12, Khá 1
Kiểm tra việc thực hiện chương trình ở các khối lớp
Toán Lý:
Kiểm tra hồ sơ cá nhân : 15/17 ( 2 bộ HPhó ktra )
Trong đó : có 10 bộ XL tốt và 5 bộ XL khá
Tổ Hóa- Sinh:
Kiểm tra 7 hồ sơ. Kết quả: 4 hồ sơ tốt, 3 hồ sơ khá
Tổ Tiếng Anh:
Kiểm tra các tiết ôn tập của các lớp thí điểm: Xếp loại 3: Tốt
Kiểm tra HSSS: 12 bộ. Xếp loại: Tốt: 09, Khá: 03

4/ Những công việc trường đã làm
- Hoàn thành hồ sơ phổ cập THCS năm 2017 nộp cho PGD
Dự giờ đột xuất 03 GV.
- Phân công lại chuyên môn và sắp xếp lại thời khoá biểu vì mới tiếp nhận 6 GV mới về trường và môn CN 7, 8 giảm 1 tiết / tuần.
- Hoàn thành chấm sáng kiến cấp trường. Có 36 đề tài dự thi. Kết quả đạt 35/36 cụ thể: 1 giải A, 19 giải B và 15 giải C.
- Lập kế hoạch và thi VDG cấp trường có 05 GV tham gia đang tổ chức vòng giảng.
- Lập danh sách đội tuyển thi HSG cấp huyện khối 9 có 15 em tham dự (02 Văn, 02 Lí, 05 Địa, 02 Anh, 01 Toán, 02 Hóa,01 Tin).
Hoàn thành vào điểm Smas theo đúng kế hoạch
- Lập kế hoạch: Đưa chuyện kể Bác Hồ vào các môn học..
- Triển khai GVBM lập danh sách phân loại đối tượng (khá giỏi, TB yếu và kém) theo từng môn
- Tổ chức các tiết kiểm tra 1 tiết nghiêm túc

5/ Các Tổ chuyên môn- Các bộ phận
Bốn tổ: Mỗi tổ thao giảng 1 tiết
Tổ
Số tiết thao giảng
Phương pháp dạy học tích cực
Số giáo án soạn bằng Power point
Bàn tay nặn bột
Sơ đồ tư duy,
Số G.A soạn bằng PP dạy học giải quyết vấn đề
Tổng số giờ mà tổ trưởng đã dự tổ viên
TS giờ mà các tổ viên trong tổ dự

Văn-Sử-CD
1
125
29


93
4
24

Toán- Lý -Tin
1
127
37
4
20
223
6
53

Hóa- Sinh-Địa
1
12
28
4

19
4
31

Anh-TD…
1
8
84
26

TC
4
272
112
8
20
335
18
134


a/ Tổ Văn sử:
Triển khai công văn Số: 609/PGDĐT-CM ngày 25 tháng 9 năm 2017 của phòng GD và ĐT Hoài Nhơn về việc triển khai đưa vào giảng dạy tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”.
Các nhóm bộ môn đã họp để thống nhất giảng dạy những nội dung khó, những bài nhiều tiết, đặc biệt thống nhất cách lồng ghép giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức
 
Gửi ý kiến

TIN TỨC CẬP NHẬT QUA TẤT CẢ CÁC BÁO

:: Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

:: Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

:: Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.