Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Võ Nhật Trường
Người gửi: Võ Nhật Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:17' 07-11-2017
Dung lượng: 9.4 MB
Số lượt tải: 403
Số lượt thích: 0 người
Câu hỏi: Hãy nêu nhiệm vụ chính của hệ điều hành?
Nhiệm vụ chính của hệ điều hành:
+ Điều khiển phần cứng
+ Tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.
+ Cung cấp giao diện cho người dùng.
+ Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính.
Tổ chức và quản lí thông tin, dữ liệu trong máy tính: Tệp, thư mục, đường dẫn.
Tổ chức thông tin hình cây của các hệ điều hành trong máy tính?
NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU
Sách được lưu trữ trong thư viện thế nào?
Thuận lợi cho việc quản lí và tìm kiếm
Thông tin trong máy tính được tổ chức và lưu trữ như thế nào ta sẽ tìm hiểu qua tiết học hôm nay.
2. Tệp tin.
1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính.
NỘI DUNG BÀI HỌC
3. Thư mục.
4. Đường dẫn
5. Các thao tác chính với tệp và thư mục.
Chức năng chính của máy tính là gì?
1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính.
Trong quá trình xử lí, máy tính cần truy cập nhanh tới thông tin trên các thiết bị lưu trữ. Do đó thông tin trong máy tính cần được tổ chức một cách hợp lý, nhất là khi khối lượng thông tin lớn.
Vậy hệ điều hành tổ chức thông tin thế nào?
1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính.
 Hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy tính theo cấu trúc hình cây gồm các tệp và thư mục
1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính.
1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính.
1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính.
1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính.
?
?
 Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.
 Tệp tin có thể rất nhỏ, chỉ chứa một vài kí tự hoặc có thể rất lớn, chứa nội dung của cả một quyển sách dày.
2. Tệp tin:
Em hãy cho biết tệp tin là gì?
Tệp chương trình: phần mềm học tập, PM trò chơi, PM ứng dụng khác…
 Tệp văn bản: sách, tài liệu, thư từ…
 Tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh, video…
 Tệp âm thanh: bản nhạc, bài hát…
Đây là loại tệp tin nào?
Đây là loại tệp tin nào?
Đây là loại tệp tin nào?
Đây là loại tệp tin nào?
2. Tệp tin:
 Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp.
Quy ước đặt tên tệp:
Tên
Mở rộng
.
Chỉ ra kiểu tệp tin (văn bản, hình ảnh…), không nhất thiết phải hiển thị.
Các tệp tin được phân biệt với nhau như thế nào?
Tên tệp gồm những thành phần nào?
2. Tệp tin:
1. Tệp tin:
Thời gian cập nhật
NỘI DUNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
Học bài, xem nội dung đã học.
Trả lời câu hỏi SGK, SBT
Xem trước nội dung bài học tiếp theo: 3. Thư mục.
4. Đường dẫn
5. Các thao tác chính với tệp và thư mục.
2. Tệp tin.
1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính.
3. Thư mục.
4. Đường dẫn
5. Các thao tác chính với tệp và thư mục.
07/11/2017
19
Tệp tin là gì? Trong máy tính có các dạng tệp tin nào?
-Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.
*Các dạng tệp tin:
-Tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh,…
-Tệp văn bản: sách, tài liệu,…
-Tệp âm thanh: bản nhạc, bài hát,…
-Tệp chương trình: phần mềm học tập, phần mềm trò chơi,…
2. Tệp tin.
1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính.
NỘI DUNG BÀI HỌC
3. Thư mục.
4. Đường dẫn
5. Các thao tác chính với tệp và thư mục.
3./ Thư mục (Folder)
3./ Thư mục (Folder)
Các ổ đĩa (Thư mục gốc)
Các thư mục
Các tệp tin
Ví dụ:
3./ Thư mục (Folder)
Tổ Chức Hình Cây
Em hãy trình bày về thư mục?
 Hệ điều hành tổ chức các tệp trên đĩa thành các thư mục.
 Mỗi thư mục có thể chứa các tệp hoặc các thư mục con.
 Thư mục được tổ chức phân cấp và các thư mục có thể lồng nhau.
3./ Thư mục (Folder)
Tên thư mục.
Kiểu:
File folder
Thời gian cập nhât
 Các thư mục được đặt tên để phân biệt.
3./ Thư mục (Folder)
D:
Thuvien
KHTN
KHXH
Van.doc
Su.doc
Baihat
Danca.mp4
Nhactre.mp4
Thư mục gốc
Thư mục mẹ
Thư mục con
Em hiểu như thế nào về thư mục mẹ, thư mục con, thư mục gốc?
 Khi một thư mục chứa thư mục bên trong, ta nói thư mục ngoài là thư mục mẹ, thư mục bên trong là thư mục con.
 Thư mục ngoài cùng (không có thư mục mẹ) được gọi là thư mục gốc. Thư mục gốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong đĩa.
3./ Thư mục (Folder)
Thư mục mẹ
?
Thư mục con
?
Thư mục gốc
?
3./ Thư mục (Folder)
*Lưu ý :
 Tên các tệp tin trong một thư mục phải khác nhau.
 Các thư mục con trong cùng một thư mục mẹ phải có tên khác nhau.
 Tên của thư mục không có phần mở rộng.
 Thư mục không chứa thư mục con và tệp tin nào được gọi là thư mục rỗng.
3./ Thư mục (Folder)
Cấu trúc thư mục mẹ-con được thể hiện theo chiều thẳng đứng, thư mục gốc ở trên cùng.
Cấu trúc thư mục mẹ-con được thể hiện theo chiều ngang, thư mục gốc ở ngoài cùng bên trái.
……….. là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.
2. Khi một thư mục chứa các thư mục con bên trong, ta nói thư mục ngoài là…...……………,thư mục bên trong là …………………
Tệp tin
thư mục mẹ
thư mục con
BÀI TẬP: Điền từ còn thiếu vào khoảng trống trong các câu sau:
1. Chỉ ra thư mục mẹ của thư mục TOAN
BÀI TẬP:
2. Chỉ ra thư mục con của thư mục THUVIEN
Trong các câu sau, những câu nào đúng
Thư mục có thể chứa tệp tin;
Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác
Thư mục có thể chứa các thư mục con
Tệp tin luôn chứa các thư mục con.
May tinh
CPU
Phan cung
Ban phim
Chuot
Phan mem
Tro choi
Tro choi
Bài tập
Mario.exe
xep_hinh.exe
1. Tìm ra điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư mục sau đây và nêu cách giải quyết?
Điểm không hợp lệ trong cấu trúc cây thư mục dưới là có 2 thư mục trùng tên “Tro choi” trong thư mục “Phan mem”. Giải quyết: Đổi tên 1 trong 2 thư mục trùng tên đó.
May tinh
CPU
Phan cung
Ban phim
Chuot
Phan mem
Tro choi
Tro choi 2
Bài tập
Mario.exe
xep_hinh.exe
2. Thư mục con của thư mục “Phan cung” là gì?
2. Thư mục con của thư mục “Phan cung” là thư mục “CPU”, “Ban phim” và “Chuot”.
May tinh
CPU
Phan cung
Ban phim
Chuot
Phan mem
Tro choi
Tro choi 2
Bài tập
Mario.exe
xep_hinh.exe
3. Thư mục mẹ của thư mục “Phan mem” là gì?
3. Thư mục mẹ của thư mục “Phan mem” là thư mục “May tinh”.
May tinh
CPU
Phan cung
Ban phim
Chuot
Phan mem
Tro choi
Tro choi 2
Bài tập
Mario.exe
xep_hinh.exe
4. Điểm khác biệt giữa thư mục “Tro choi” và thư mục “Chuot” là gì?
4. Điểm khác biệt giữa thư mục “Tro choi” và thư mục “Chuot” là thư mục “Tro choi” có chứa tệp, còn thư mục “Chuot” là thư mục rỗng.
Câu 2. Thư mục ngoài cùng không có thư mục mẹ gọi là gì?
Câu 3. Khi thư mục chứa thư mục khác bên trong thì thư mục ngoài gọi là gì?
Câu 4. Khi tắt máy, thông tin trong thiết bị trên sẽ mất?
Câu 5. Đây là tên của thiết bị nhớ ngoài dùng để lưu trữ thông tin?
Câu 6. Hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy tính dưới dạng nào?

M
T

T
I
N
C1
Câu 1. Đơn vị cơ bản dùng để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ gọi là gì?
ĐA1
Ư
H

C
T
C2
ĐA2
T
H
Ư
M

C3
ĐA3
M
C4
ĐA4
U
S
B
C5
ĐA5
Y
C
Â
C6
ĐA6
Next
P
C
M
R
A
G

C
Hướng dẫn học sinh về nhà tạo cây thư mục như sau:
NỘI DUNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
Học bài, xem nội dung đã học.
Trả lời câu hỏi SGK, SBT
Xem trước nội dung bài học tiếp theo: 4. Đường dẫn
5. Các thao tác chính với tệp và thư mục.
2. Tệp tin.
1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính.
3. Thư mục.
4. Đường dẫn
5. Các thao tác chính với tệp và thư mục.
2. Tệp tin.
1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính.
NỘI DUNG BÀI HỌC
3. Thư mục.
4. Đường dẫn
5. Các thao tác chính với tệp và thư mục.
Thư mục như tủ sách hoặc giá sách, tệp như quyển sách
4. Đường dẫn:
Thư mục
Thư mục
Tệp
Tệp
TỦ SÁCH SỐ 1NGĂN SÁCH GIÁO KHOASách Tin học
Ví dụ
4. Đường dẫn
Để tìm sách Tin học trong tủ sách ta phải bắt đầu từ đâu và đến đâu?
D: Baihat Danca.mp4
Ví dụ
4. Đường dẫn
Để đến tệp Danca.mp4 trong cây thư mục ta phải bắt đầu từ đâu và đến đâu?
HỌC TẬP (Z:) HỌC TẬP BÀI 2
Ví dụ
4. Đường dẫn
Để đến thư mục Bài 2 trong cây thư mục ta phải theo đường dẫn nào?
? Em hãy trình bày về đường dẫn?
 Đường dẫn thường bắt đầu từ vị trí ban đầu (thư mục gốc), sau đó đến các dãy thư mục, thư mục cuối cùng chính là thư mục chứa tệp tin đó.
 Ví dụ:
C:Sachkhtnsach_toanlop6
Hoặc có thể viết
Sachkhtnsach_toanlop6
4. Đường dẫn
Các em có thể xem đường dẫn đến tệp hoặc thư mục trên thanh địa chỉ.
Đường dẫn đến tệp “bàitập.doc” là:
Z: ài liệu
4. Đường dẫn
?Có những thao tác chính nào tệp và thư mục?
5. Các thao tác chính với tệp và thư mục
 Xem, duyệt.
 Tạo thư mục và tệp tin.
 Xoá thư mục và tệp tin.
 Sao chép tệp tin.
 Sao chép thư mục.
 Di chuyển tệp tin.
 Di chuyển thư mục.
5. Các thao tác chính với tệp và thư mục
Trong các khẳng định sau, những khẳng định nào đúng?
Thư mục có thể chứa tệp tin;
Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác
Thư mục có thể chứa các thư mục con
Tệp tin luôn chứa các thư mục con.
Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?
1
10
Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.
Tất cả đều sai
Trong một đĩa cứng có thể tồn tại:
Hai tệp có tên giống nhau.
Hai tệp có tên khác nhau.
Hai thư mục có tên giống nhau.
Hai thư mục có tên khác nhau.
Trong một đường dẫn có thể tồn tại hai thư mục trùng tên nhau không?
Có.
Không.
Tùy vào đường dẫn.
Tất cả đều sai.
Các tệp tin
Các thư mục
Bài tập
?
?
KHOI 6
LOP6_1
Van.doc
KHOI 8
KHOI 7
D:
LOP6_2
LOP7_1
Toan.doc
1. Viết đường dẫn đến thư mục LOP6_1
D: KHOI6 LOP6_1
2. Viết đường dẫn đến tệp Van.doc
D: KHOI 6
3. Viết đường dẫn đến tệp Toan.doc
D: KHOI 7 LOP7_1
Bài tập.
Cho cây thư mục
Bài tập 3 (SGK) Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả trong hình dưới đây:
a. Hãy viết đường dẫn đến tệp Hinh.bt .
b. Thư mục “THUVIEN” chứa các tệp tin “Dai.bt” và “Hinh.bt” là đúng hay sai?
C:THUVIENKHTNTOAN
Sai (Tuy nhiên cũng có thể hiểu thư mục THUVIEN chứa các tệp tin Dai.bt và Hinh.bt một cách gián tiếp);
Bài tập 3 (SGK) Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả trong hình dưới đây:
c. Thư mục mẹ của KHTN là thư mục nào?
d. Thư mục BAIHAT nằm trong thư mục gốc, đúng hay sai?
Thư mục THUVIEN
Đúng.
NỘI DUNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
Học bài, xem nội dung đã học.
Trả lời câu hỏi SGK, SBT
Xem trước nội dung bài học tiếp theo: Bài 12. Hệ điều hành Windows
2. Tệp tin.
1. Cấu trúc lưu trữ thông tin trong máy tính.
3. Thư mục.
4. Đường dẫn
5. Các thao tác chính với tệp và thư mục.
07/11/2017
64
GV: VÕ NHẬT TRƯỜNG
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


TIN TỨC CẬP NHẬT QUA TẤT CẢ CÁC BÁO

:: Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

:: Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

:: Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.