Photo
Họ và tên HUỲNH THỊ NGỌC VINH
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Điểm số 7595 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Nơ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 2467 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên HUỲNH THỊ HỒNG HOA
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 48875 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trịnh Văn Siêm
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tvs2014
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Điểm số 6861 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thái Bảo
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenthaibao2012
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
Điểm số 91 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Điểm số 11005 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Kim Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Điểm số 30349 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Tuyết Trinh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/bangtqb
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 425854 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Tuyết Trinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 7255 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Văn Như Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Điểm số 1836 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Hà Giang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/kissyouc1
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 1456 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thanh Quang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/quang19801980
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Ngữ văn, Tin học, GDCD - GDNGLL
Điểm số 5850 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Kim Phương
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/PT2004
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Thể dục, Địa Lý
Điểm số 3144 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Thị Ngọc Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 2787 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Cao Ngọc Phụ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngocphu1963
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 8996 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Tướng Thị Ngọc
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngoctt2011
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 4707 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Thụy Vy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 7590 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Ngọc Lam
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Điểm số 5208 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên La Thị Hiển
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 194 (xem chi tiết)

TIN TỨC CẬP NHẬT QUA TẤT CẢ CÁC BÁO

:: Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

:: Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây.

:: Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.