Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyên Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Vương Khoa, Đới Hồng Hòa
Đã đưa lên 552 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 331 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 29 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 206942 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

THCS TAM QUAN BẮC