Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Thuỷ
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thuytruclan
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Quan 1
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu 2.200điểm
Xác thực bởi Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Thành
Đã đưa lên 103 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 261 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3813 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

THCS TAM QUAN BẮC