Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Hồng Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Xác thực bởi Thcs Tam Quan Bắc, Nguyễn Duy Thắng
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 158 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 272 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13623 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

THCS TAM QUAN BẮC