Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Kim Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Xác thực bởi Huỳnh Tra My, Nguyễn Văn Mươi
Đã đưa lên 43 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 153 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 350 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 31582 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

THCS TAM QUAN BẮC